ΜΕΛΕΤΕΣ & ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Παιδικός τραυλισμός

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΤΡΑΥΛΙΣΜΟΣ Τι είναι ο τραυλισμός; Ο τραυλισμός είναι μια διαταραχή επικοινωνίας συμπτώματα της οποίας είναι οι επαναλήψεις ήχων, συλλαβών, λέξεων και φράσεων, οι επιμηκύνσεις ήχων και οι απότομες διακοπές ήχων και συλλαβών.( TheStuttering Foundation). Τι προκαλεί τον τραυλισμό; Η ακριβής αιτιολογία του τραυλισμού είναι ακόμη άγνωστη αλλά οι επιστήμονες συμφωνούν ότι ο τραυλισμός είναι απόρροια πολλών...
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ