Υγειονομικό πρωτόκολλο προστασίας από κορωνοϊό

Παιδιά

Οι γονείς θα πρέπει να λάβουν γνώση και να αποδεχτούν το κάτωθι πρωτόκολλο πριν αρχίσουν:

1. Θα γίνεται θερμομέτρηση κατά την είσοδο σας στο κέντρο.
2. Οι συνοδοί υποχρεούνται να φορούν μάσκα.
3. Τα παιδιά πριν μπουν στο χώρο θεραπείας να καθαρίζουν με αντισηπτικό τα χέρια τους ή να τα πλένουν ,το ίδιο ισχύει και στο τέλος της συνεδρίας.
4. Όλοι τα παιδιά της φυσικοθεραπείας υποχρεούνται να φέρνουν ένα δικό τους σεντόνι ή ένα υπόστρωμα γυμναστικής το οποίο και θα παίρνουν όταν φεύγουν (αυτό γίνεται διότι τα χαρτοσέντονα είναι κατάλληλα για εξέταση όχι για ασκήσεις).
5. Επειδή τα παιδιά δεν φορούν μάσκα θα φορούν οι θεραπευτές.
6. Σε οποιαδήποτε συμπτωματολογία, θα ενημερώνεται το κέντρο και το παιδί δεν θα έρχεται για θεραπεία ή θα αποχωρεί όταν γίνεται αντιληπτό.
7. Στο τμήμα λογοθεραπείας όπου το στόμα του παιδιού και της θεραπεύτριας πρέπει να είναι ακάλυπτο οι θεραπευτές θα φορούν διαφανή 3d μάσκα. Υπάρχει και η επιλογή λογοθεραπείας μέσω υπολογιστή όπου είναι εφικτό.
8. Οι χώροι θεραπείας είναι διαμορφωμένοι ή σε ατομική αίθουσα ή ανά 15 τ.μ. τουλάχιστον.
9. Φροντίζετε τα παιδιά να αγγίζουν το λιγότερο δυνατό τις επιφάνειες. Οι επιφάνειες αφής καθαρίζονται συχνά. Για όλους τους χώρους τηρούνται οι κανόνες καθαριότητας.
10. Στους χώρους έργο και φυσικό θεραπείας τα παιδιά και οι γονείς εισέρχονται χωρίς παπούτσια. Επίσης οι γονείς δεν παραμένουν στο χώρο θεραπείας.
11. Στους χώρους αναμονής, διαδρόμους, τουαλέτες κλπ κρατάμε τις απαραίτητες αποστάσεις, θα υπάρχει πινακίδα για το πόσα άτομα μπορούν να βρίσκονται στον κάθε χώρο ανάλογα με τα τετραγωνικά .Επίσης μπορείτε να παραμείνετέ στους εξωτερικούς μας χώρους αναμονής. Το παιδί φέρνει ένας συνοδός.
12. Αν κάποιοι γονείς θελήσουν κάτι διαφορετικό από τα αναφερθέντα θα πρέπει πριν αρχίσουν να διευκρινιστεί για συμφωνήσουμε ή όχι.
13. Το κέντρο έχει μεριμνήσει με εσωτερικά υγειονομικά πρωτόκολλα:

  • για την υγιεινή των αντικείμενων και των επιφανειών χρήσης.
  • μέτρα ατομικής προστασίας για κάθε θεραπευτή
  • θεραπευτική οργάνωση για υγειονομική προστασία του παιδιού.

14. Το πρωτόκολλο υγειονομικής προστασίας πρέπει να τηρείται από όλους. Οι κανόνες δεν αναιρούν και την προσωπική μας ευθύνη σε χώρους με ευάλωτες ομάδες ανθρώπων.

Παρακαλούμε ενημερώστε μας 3 ημέρες πριν σας εντάξουμε στο πρόγραμμα. Ευχόμαστε υγεία και δύναμη.

 

Ενήλικες Ασθενείς

 

Οι ασθενείς ή οι συνοδοί θα πρέπει να λάβουν γνώση και να αποδεχτούν το κάτωθι πρωτόκολλο πριν αρχίσουν:

1. Θα γίνεται θερμομέτρηση κατά την είσοδο σας στο κέντρο.
2. Όλοι οι ενήλικες ασθενείς και συνοδοί φορούν μάσκα υποχρεωτικά.
3. Όλοι οι ασθενείς της φυσικοθεραπείας υποχρεούνται να φέρνουν ένα δικό τους σεντόνι ή ένα υπόστρωμα γυμναστικής το οποίο και θα παίρνουν όταν φεύγουν (αυτό γίνεται διότι τα χαρτοσέντονα είναι κατάλληλα για εξέταση όχι για ασκήσεις).
4. Όλοι οι ενήλικες ασθενείς φορούν υποχρεωτικά νέα γάντια εφόσον εισέλθουν στην αίθουσα της θεραπείας.
5. Σε οποιαδήποτε συμπτωματολογία ο ασθενής θα ενημερώνει το κέντρο, δεν θα έρχεται για θεραπεία ή θα αποχωρεί όταν γίνεται αντιληπτό.
6. Στο τμήμα λογοθεραπείας όπου το στόμα του ασθενούς είναι ακάλυπτο οι θεραπευτές θα φορούν διαφανή 3d μάσκα.
7. Οι χώροι θεραπείας είναι διαμορφωμένοι ή σε ατομική αίθουσα ή ανά 15 τ.μ. τουλάχιστον.
8. Προσπαθείτε να αγγίζετε το λιγότερο δυνατό τις επιφάνειες. Οι επιφάνειες αφής καθαρίζονται συχνά. Για όλους τους χώρους τηρούνται οι κανόνες καθαριότητας.
9. Στους χώρους φυσικοθεραπείας ο ασθενής και ο συνοδός εισέρχονται χωρίς παπούτσια. Επίσης δεν παραμένουν στο χώρο θεραπείας οι συνοδοί.
10. Στους χώρους αναμονής, διαδρόμους, τουαλέτες κλπ κρατάτε τις απαραίτητες αποστάσεις, θα υπάρχει πινακίδα για το πόσα άτομα μπορούν να βρίσκονται στον ίδιο χώρο ανάλογα με τα τετραγωνικά . Επίσης μπορείτε να παραμείνετέ στους εξωτερικούς
χώρους αναμονής. Τον ασθενή φέρνει ένας συνοδός.
11. Αν κάποιοι ασθενείς θελήσουν κάτι διαφορετικό από τα αναφερθέντα θα πρέπει πριν αρχίσουν να διευκρινιστεί για να συμφωνήσουμε ή όχι.
12. Το κέντρο έχει μεριμνήσει με εσωτερικά υγειονομικά πρωτόκολλα:

  • για την υγιεινή των αντικείμενων και των επιφανειών χρήσης.
  • μέτρα ατομικής προστασίας για κάθε θεραπευτή
  • θεραπευτική οργάνωση για υγειονομική προστασία του ασθενή

13. Το πρωτόκολλο υγειονομικής προστασίας πρέπει να τηρείται από όλους. Οι κανόνες δεν αναιρούν και την προσωπική μας ευθύνη σε χώρους με ευάλωτες ομάδες ανθρώπων.

Παρακαλούμε ενημερώστε μας 3 ημέρες πριν για να σας εντάξουμε στο πρόγραμμα. Ευχόμαστε υγεία και δύναμη.