Ειδική θεραπεία οιδημάτων

Το κέντρο μας αναλαμβάνει ολοκληρωμένη αποσυμφορητική θεραπεία και διαχείριση οιδημάτων, η οποία περιλαμβάνει :

  • Τεχνικές λεμφικής παροχέτευσης
  • Ειδική περίδεση
  • Προτάσεις συμπιεστικών ενδυμάτων

 

Το οίδημα (πρήξιμο) στο σώμα προκαλείται από συσσώρευση υγρού σε έναν οποιονδήποτε ιστό του ανθρώπινου σώματος. Η διαταραχή στη λειτουργία αλλά και την ισορροπία του φλεβικού και λεμφικού συστήματος μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία διάφορων τύπων οιδημάτων.

Μετά τη θεραπευτική παρέμβαση, το οίδημα υποχωρεί. Το μέλος ανακτά την κινητικότητά του και επαναλειτουργεί. Επιτυγχάνεται μείωση του πόνου και της αίσθησης βάρους, ενώ βελτιώνεται η αισθητικότητά του. Ενισχύεται η νευρική λειτουργία, ενώ παράλληλα εξισορροπείται η κυκλοφορία της περιοχής. Η συνολική φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση γίνεται ευκολότερη, αφού έχει υποχωρήσει το οίδημα που αποτελεί το μεγαλύτερο εμπόδιο στην κίνηση.

Οι συνηθέστερες μορφές οιδήματος είναι :

  • Μετατραυματικό-μετεγχειρητικό οίδημα : προκαλείται στην περιοχή του τραύματος ή του χειρουργείου λόγω αυξημένης παραγωγής υγρού.
  • Φλεβικό οίδημα : προκαλείται σε άτομα με χρόνια φλεβική ανεπάρκεια λόγω κακής κυκλοφορίας
  • Λεμφοίδημα : προκαλείται όταν υπάρχει διαταραχή στη λειτουργία του λεμφικού συστήματος, λόγω τραυματισμού, χειρουργικής επέμβασης (κυρίως ογκολογικής) ή λόγω συγγενούς ανωμαλίας (πρωτογενές λεμφοίδημα)
  • Λιποίδημα : χρόνια μορφή συμμετρικής διαταραχής του λιπώδους ιστού.

Comments are closed.