ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ -ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Εκπαίδευση και θεραπεία  παιδιών με :

 • Ψυχοκινητικά περιστατικά
 • Νοητική καθυστέρηση
 • Μαθησιακές δυσκολίες
 • Ενούρηση- έλεγχος των σφικτήρων
 • Προβλήματα συμπεριφοράς
 • Αγχώδεις διαταραχές – φοβίες
 • Διαταραχές διάθεσης
 • Αναπτυξιακές διαταραχές
 1. Αυτιστική διαταραχή
 2. Διαταραχή Rett
 3. Διαταραχή Asperger
 • Διαταραχές ελλειμματικής προσοχής- υπερκινητικότητα και διάσπαση προσοχής
 • Συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες
 • Δυσκολίες ύπνου
 • Άγχος αποχωρισμού
 • Διαταραχές διάθεσης

 

Γνωσιακή-Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία για παιδιά και εφήβους.

 

Σε όλες τις χώρες της Ευρώπης αλλά και των ΗΠΑ η Γνωσιακή-Συμπεριφοριστική θεραπεία είναι αποδεδειγμένα η πλέον κατάλληλη μέθοδος για την αντιμετώπιση προβλημάτων που παρουσιάζουν τα παιδιά και οι έφηβοι και τα οποία σχετίζονται με:

 • Την συμπεριφορά
 • Τις μαθησιακές δυσκολίες
 • Την ανάπτυξη
 • Την ψυχοσυναισθηματική εξέλιξη  [αγχώδεις διαταραχές, φοβίες και σχολική φοβία,  διαταραχές της διάθεσης, ψυχοσωματικά προβλήματα].

 

Σε ότι αφορά τα προβλήματα συμπεριφοράς των παιδιών και των εφήβων, τη δυσκολία στη συγκέντρωση, την υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ) και την διαταραχή της διαγωγής.

 

Εφαρμόζονται τεχνικές που έχουν ως στόχο τη διαμόρφωση θετικών και πιο λειτουργικών συμπεριφορών. Οι γονείς συνεργάζονται  στενά με τους θεραπευτές της Συμπεριφοράς, προκειμένου οι ίδιοι να αποκτήσουν γνώσεις και τις κατάλληλες μεθόδους διαπαιδαγώγησης έτσι ώστε να μπορούν να οριοθετούν την συμπεριφορά των παιδιών τους. Παράλληλα κατά την διάρκεια των ατομικών ψυχοθεραπευτικών συνεδριών με το παιδί, οι θεραπευτές μπορούν να διακρίνουν τις αρνητικές συμπεριφορές των παιδιών και με την εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών (θετική ενίσχυση, διακοπή ενισχυτών, αρνητική ενίσχυση, πρόγραμμα ανταλλάξιμων αμοιβών) στοχεύουν στην τροποποίηση (αλλαγή) των μη επιθυμητών συμπεριφορών σε νέες περισσότερο λειτουργικές.

 

Η εφαρμοσμένη ανάλυση συμπεριφοράς [Applied Behavior Analysis(ABA)], αποτελεί το πλέον λειτουργικό πρόγραμμα που ακολουθεί όλα τα στάδια ανάπτυξης του παιδιού και είναι ιδιαίτερα χρήσιμο στις Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές (ΔΑΔ)– Αυτισμός. Οι τεχνικές έχουν εξατομικευμένη μορφή και ακολουθούν τις ιδιαιτερότητες  κάθε παιδιού. Οι στόχοι που μπορεί να τεθούν στη θεραπεία, μπορεί να είναι:

 

 • Η αύξηση της ικανότητας στη συγκέντρωση
 • Η εκμάθηση μιμήσεων και εντολών
 • Η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων
 • Η αναγνώριση και ονομασία λειτουργικών αντικειμένων και εννοιών
 • Η εκπαίδευση στο συμβολικό παιχνίδι
 • Η ανάπτυξη λόγου
 • Μέθοδος Teach

Comments are closed.