Στόχος μας είναι η συνολική προσέγγιση του ασθενούς. Η θεραπευτική παρέμβασή μας περιλαμβάνει άμεση ανακούφιση, ψυχολογική ενίσχυση και τη γενική ανάπτυξη των δυνατοτήτων του ασθενούς με στόχο την διαρκή βελτίωσή του. Είμαστε συμβεβλημένοι πάροχοι του ΕΟΠΥΥ.

210 5312463

info@anaptixirc.gr
Αγ. Μαρίνας 3, Αιγάλεω

210 53 12 463

Αγ. Μαρίνας 3, Αιγάλεω

Πρωινά τμήματα ειδικής αγωγής

Πρωινά τμήματα ειδικής αγωγής

Στο κέντρο μας λειτουργούν πρωινά τμήματα ειδικής αγωγής, σε παιδιά με αυτισμό, γενικές μαθησιακές δυσκολίες ή νοητική υστέρηση.

Στα πρωινά τμήματά μας, τα παιδιά εκπαιδεύονται σε θέματα αυτοεξυπηρέτησης, κοινωνικοποίησης, γνωστικών λειτουργιών, συμπεριφοράς ενώ εμπλέκονται και σε ευχάριστες δημιουργικές δραστηριότητες. Παράλληλα γίνονται και ατομικές θεραπείες λόγου, έργου, φυσιοθεραπείες, υδροθεραπείες ανάλογα με τις εξειδικευμένες ανάγκες κάθε παιδιού.

Τα τμήματα είναι 3-5 παιδιών. Οι ειδικοί παιδαγωγοί έχουν πολυετή εμπειρία.