Στόχος μας είναι η συνολική προσέγγιση του ασθενούς. Η θεραπευτική παρέμβασή μας περιλαμβάνει άμεση ανακούφιση, ψυχολογική ενίσχυση και τη γενική ανάπτυξη των δυνατοτήτων του ασθενούς με στόχο την διαρκή βελτίωσή του. Είμαστε συμβεβλημένοι πάροχοι του ΕΟΠΥΥ.

210 5312463

info@anaptixirc.gr
Αγ. Μαρίνας 3, Αιγάλεω

210 53 12 463

Αγ. Μαρίνας 3, Αιγάλεω

Υγειονομικό πρωτόκολλο προστασίας από κορωνοϊό

Παιδιά

Οι γονείς θα πρέπει να λάβουν γνώση και να αποδεχτούν το κάτωθι πρωτόκολλο πριν αρχίσουν:

1. Θα γίνεται θερμομέτρηση κατά την είσοδο σας στο κέντρο.

2. Οι συνοδοί υποχρεούνται να φορούν μάσκα.

3. Τα παιδιά πριν μπουν στο χώρο θεραπείας να καθαρίζουν με αντισηπτικό τα χέρια τους ή να τα πλένουν ,το ίδιο ισχύει και στο τέλος της συνεδρίας.

4. Όλοι τα παιδιά της φυσικοθεραπείας υποχρεούνται να φέρνουν ένα δικό τους σεντόνι ή ένα υπόστρωμα γυμναστικής το οποίο και θα παίρνουν όταν φεύγουν (αυτό γίνεται διότι τα χαρτοσέντονα είναι κατάλληλα για εξέταση όχι για ασκήσεις).

5. Σε οποιαδήποτε συμπτωματολογία, θα ενημερώνεται το κέντρο και το παιδί δεν θα έρχεται για θεραπεία ή θα αποχωρεί όταν γίνεται αντιληπτό.

6. Στους χώρους έργο και φυσικό θεραπείας τα παιδιά και οι γονείς εισέρχονται χωρίς παπούτσια. Επίσης οι γονείς δεν παραμένουν στο χώρο θεραπείας.

7. Αν κάποιοι γονείς θελήσουν κάτι διαφορετικό από τα αναφερθέντα θα πρέπει πριν αρχίσουν να διευκρινιστεί για συμφωνήσουμε ή όχι.

8. Το κέντρο έχει μεριμνήσει με εσωτερικά υγειονομικά πρωτόκολλα:

  • για την υγιεινή των αντικείμενων και των επιφανειών χρήσης.
  • μέτρα ατομικής προστασίας για κάθε θεραπευτή
  • θεραπευτική οργάνωση για υγειονομική προστασία του παιδιού.

9. Το πρωτόκολλο υγειονομικής προστασίας πρέπει να τηρείται από όλους. Οι κανόνες δεν αναιρούν και την προσωπική μας ευθύνη σε χώρους με ευάλωτες ομάδες ανθρώπων.

Παρακαλούμε ενημερώστε μας 3 ημέρες πριν σας εντάξουμε στο πρόγραμμα. Ευχόμαστε υγεία και δύναμη.

Οι συνοδοί δεν παραμένουν στο χώρους αναμονής. Το κάθε παιδί το φέρνει ένας συνοδός

 

Ενήλικες Ασθενείς

Οι ασθενείς ή οι συνοδοί θα πρέπει να λάβουν γνώση και να αποδεχτούν το κάτωθι πρωτόκολλο πριν αρχίσουν:

1. Όλοι οι ενήλικες ασθενείς και συνοδοί φορούν μάσκα υποχρεωτικά.

2. Όλοι οι ασθενείς της φυσικοθεραπείας υποχρεούνται να φέρνουν ένα δικό τους σεντόνι ή ένα υπόστρωμα γυμναστικής το οποίο και θα παίρνουν όταν φεύγουν (αυτό γίνεται διότι τα χαρτοσέντονα είναι κατάλληλα για εξέταση όχι για ασκήσεις).

3. Σε οποιαδήποτε συμπτωματολογία ο ασθενής θα ενημερώνει το κέντρο, δεν θα έρχεται για θεραπεία ή θα αποχωρεί όταν γίνεται αντιληπτό.

4. Στους χώρους αναμονής, διαδρόμους, τουαλέτες κλπ κρατάτε τις απαραίτητες αποστάσεις, θα υπάρχει πινακίδα για το πόσα άτομα μπορούν να βρίσκονται στον ίδιο χώρο ανάλογα με τα τετραγωνικά . Επίσης μπορείτε να παραμείνετε στους εξωτερικούς χώρους αναμονής. Τον ασθενή φέρνει ένας συνοδός.

5. Αν κάποιοι ασθενείς θελήσουν κάτι διαφορετικό από τα αναφερθέντα θα πρέπει πριν αρχίσουν να διευκρινιστεί για να συμφωνήσουμε ή όχι.

6. Το κέντρο έχει μεριμνήσει με εσωτερικά υγειονομικά πρωτόκολλα:

  • για την υγιεινή των αντικείμενων και των επιφανειών χρήσης.
  • μέτρα ατομικής προστασίας για κάθε θεραπευτή
  • θεραπευτική οργάνωση για υγειονομική προστασία του ασθενή

7. Το πρωτόκολλο υγειονομικής προστασίας πρέπει να τηρείται από όλους. Οι κανόνες δεν αναιρούν και την προσωπική μας ευθύνη σε χώρους με ευάλωτες ομάδες ανθρώπων.

Παρακαλούμε ενημερώστε μας 3 ημέρες πριν για να σας εντάξουμε στο πρόγραμμα. Ευχόμαστε υγεία και δύναμη.