Στόχος μας είναι η συνολική προσέγγιση του ασθενούς. Η θεραπευτική παρέμβασή μας περιλαμβάνει άμεση ανακούφιση, ψυχολογική ενίσχυση και τη γενική ανάπτυξη των δυνατοτήτων του ασθενούς με στόχο την διαρκή βελτίωσή του. Είμαστε συμβεβλημένοι πάροχοι του ΕΟΠΥΥ.

210 5312463

info@anaptixirc.gr
Αγ. Μαρίνας 3, Αιγάλεω

210 53 12 463

Αγ. Μαρίνας 3, Αιγάλεω

Optometric Vision Training

Optometric Vision Training

Αρκετές δυσλειτουργίες της όρασης μπορούν να εμποδίσουν την ικανότητα ανάγνωσης:

α. δυσκολίες στη συνεργασία των ματιών
όταν το παιδί διαβάζει, καταβάλλει πολύ μεγάλη προσπάθεια για να μπορέσει να διατηρήσει τη συνεργασία-εστίαση των ματιών του. Αυτό επηρεάζει τη συγκέντρωσή του με αποτέλεσμα η κατανόηση του κειμένου και η ταχύτητα ανάγνωσης να είναι μειωμένες. Ο χρόνος ενασχόλησης με μια κοντινή εργασία μειώνεται και ο αρνητισμός για οτιδήποτε περιλαμβάνει διάβασμα αυξάνεται. Η μελέτη στο σπίτι παίρνει πολύ ώρα και το παιδί κουράζεται εύκολα. Συνήθως τα παιδιά στις πρώτες τάξεις του δημοτικού δεν θα αναφέρουν το πρόβλημα στους γονείς γιατί δεν ξέρουν τί είναι φυσιολογικό και τι όχι.

β. δυσλειτουργίες οφθαλμικών κινήσεων
όταν το παιδί διαβάζει, προσπερνάει ή επαναλαμβάνει λέξεις, πηδάει γραμμές, χάνεται στην σελίδα, έχει αργό ρυθμό διαβάσματος, μπερδεύει-συνδέει συλλαβές διαφορετικών λέξεων, κάνει πολλά λάθη κτλ. Ασφαλώς, δεν προέρχονται όλες οι μορφές δυσκολιών στο διάβασμα απο τις οφθαλμικές κινήσεις. Ο έλεγχος τους όμως είναι πολύ σημαντικός και πρέπει να γίνεται απο εξειδικευμένο Οπτομέτρη καθώς πρέπει να αξιολογούνται σε σχέση με το γενικότερο αναπτυξιακό προφίλ του παιδιού και τις υπόλοιπες οπτικές του ικανότητες. Η αντιμετώπιση των δυσλειτουργιών στις οφθαλμικές κινήσεις μπορεί να διαφέρει σημαντικά ανάλογα με τη μορφή της δυσλειτουργίας.

γ. αδυναμία οπτικής αντίληψης – προσοχής
όταν το παιδί διαβάζει, δεν δίνει προσοχή στις λέξεις που έχει μπροστά του. Αντικαθιστά λέξεις με άλλες που μοιάζουν οπτικά, διαβάζει τις αρχικές συλλάβες και αλλάζει τις καταλήξεις και γενικότερα βιάζεται να διαβάσει χωρίς να δίνει σημασία στις λέξεις.

Δυσκολία Γραφής και Αντιγραφής

Το πρόβλημα εμφανίζεται πιο έντονο στις πρώτες τάξεις του δημοτικού. Το παιδί δυσκολεύεται να διατηρήσει την ομοιομορφία στην εικόνα του γραπτού του, αργεί πολύ περισσότερο από τα άλλα παιδιά να τελειώσει μια εργασία, τα γράμματα του είναι δυσανάγνωστα κτλ.

Οι δυσκολίες στη γραφή δεν έχουν πάντα ξεκάθαρη αιτιολογία. Η γραφή είναι εξαιρετικά σύνθετη διαδικασία καθώς συνδυάζει πολλές αισθητηριακές, κινητικές και αντιληπτικές ικανότητες. Μερικές από τις ικανότητες αυτές σχετίζονται με το νεύρο-μυϊκό σύστημα του παιδιού. Κατά πόσο δηλαδή, η αδρή και λεπτή κίνηση του χεριού του, είναι επαρκώς ανεπτυγμένες. Άλλες ικανότητες σχετίζονται με την όραση όπως πχ: η οπτοκινητική συνεργασία, η οπτική αντίληψη, η οπτική χωροταξική αντίληψη, οι οφθαλμικές κινήσεις. Μέσα απο αυτές τις οπτικές ικανότητες, το παιδί μπορεί:

  • να αντιληφθεί το χώρο (χαρτί, τετράδιο) μέσα στον οποίο πρέπει να γράψει,
  • να διακρίνει τις αποστάσεις των γραμμάτων μεταξύ τους,
  • να αντιληφθεί τη θέση των λέξεων σε σχέση με τα όρια της σελίδας και να γράφει σε ευθεία,
  • να ελέγχει διαρκώς το γραπτό αποτέλεσμα του χεριού του και να το διορθώνει,
  • να συγκρίνει το διαφορετικό μέγεθος των γραμμάτων και να το προσαρμόζει,
  • να έχει στην οπτική του μνήμη τη μορφή και την κατεύθυνση των γραμμάτων,
  • να μπορεί να συγκρατεί τα γράμματα ή τις λέξεις που θέλει να αντιγράψει από τον πίνακα,
  • να μπορεί να βρίσκει εύκολα την θέση του τόσο στον πίνακα όσο και στο τετράδιο.

Δυσκολίες γραπτής έκφρασης και ανάπτυξης του γραπτού λόγου

Συνήθως, παιδιά που αντιμετώπισαν δυσκολίες στο γράψιμο στις πρώτες τάξεις του σχολείου αναπτύσσουν μια αρνητική στάση σε ότι έχει σχέση με αυτό. Ακόμα και αν η εικόνα του γραπτού τους ή η μορφή των γραμμάτων τους βελτιωθεί, καθώς προχωράνε στις τάξεις του Δημοτικού, η στάση τους δεν αλλάζει εύκολα. Είναι και ήταν πάντα δύσκολο για αυτά να αναπτύξουν τις ιδέες τους και να εκφραστούν μέσα απο τον γραπτό λόγο. Υπάρχουν πολλές αιτίες για αυτήν την δυσκολία που δεν σχετίζονται τόσο πολύ με την όραση και τις οπτικές ικανότητες, αλλά αποτελούν αντικείμενο άλλων ειδικοτήτων.

Αντιμετώπιση


Το Vision Therapy είναι πολύ αποτελεσματικό σε όλες τις παραπάνω δυσκολίες. Οι διαδικασίες που ακολουθούνται εξασκούν την όραση πολύπλευρα και πολυαισθητηριακά. Οι διαδικασίες περιλαμβάνουν κίνηση στο χώρο, συντονισμό όρασης και κίνησης, συντονισμό κεντρικών και περιφεριακών οπτικών ερεθισμάτων, ενίσχυση περιφερικής όρασης, βελτίωση ταχύτητας αναγνώρισης, ρυθμό, εξάσκηση προσοχής κ.α. Με αυτόν τον τρόπο το παιδί αποκτά τις απαραίτητες εμπειρίες ώστε να μάθει να χρησιμοποιεί την όραση του σωστά και αποτελεσματικά.
Σχεδόν πάντα, παρατηρούνται αλλαγές και σε άλλους τομείς της καθημερινότητας του παιδιού, όπως πχ στην απόδοση του στις αθλητικές δραστηριότητες.

Πηγή: Φώτης Βελισσαράκος

Behavioral Vision Care Optometrist

www.visiontraining.gr

Το κέντρο μας συνεργάζεται με τον κ. Βελισσαράκο ο οποίος αξιολογεί παιδιά που παρουσιάζουν δυσκολίες όρασης και εν συνεχεία προτείνει εξατομικευμένα προγράμματα τα οποία πραγματοποιούνται από εργοθεραπευτές.