Στόχος μας είναι η συνολική προσέγγιση του ασθενούς. Η θεραπευτική παρέμβασή μας περιλαμβάνει άμεση ανακούφιση, ψυχολογική ενίσχυση και τη γενική ανάπτυξη των δυνατοτήτων του ασθενούς με στόχο την διαρκή βελτίωσή του. Είμαστε συμβεβλημένοι πάροχοι του ΕΟΠΥΥ.

210 5312463

info@anaptixirc.gr
Αγ. Μαρίνας 3, Αιγάλεω

210 53 12 463

Αγ. Μαρίνας 3, Αιγάλεω

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΠΑΙΔΙΩΝ

Διαταραχές γραπτού λόγου

Δυσλεξία

ΔΙΑΓΝΩΣΗ :

Όταν τα παιδιά δυσκολεύονται στο σχολείο, υπάρχει λόγος. Το απαιτητικό εκπαιδευτικό μας σύστημα φέρνει στην επιφάνεια ένα μεγάλο ποσοστό μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες. Σε κάθε περίπτωση, είναι καλό για το παιδί να γνωρίζουμε τι συμβαίνει για να βοηθήσουμε σωστά και ήρεμα.

Συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε:

  • Διάγνωση μέσω WISC, ΑΘΗΝΑ TEST και μαθησιακού ελέγχου
  • Αποκατάσταση
  • Συμβουλευτική γονέων
  • Οδηγίες διαχείρισης  της μαθησιακής δυσκολίας

Η προσέγγιση των παιδιών από τους ειδικούς παιδαγωγούς γίνεται με συμπεριφοριστικό τρόπο με στόχο την διαμόρφωση  θετικών συμπεριφορών. Στο ψυχοσυναισθηματικό τομέα εφαρμόζονται τεχνικές που βοηθούν τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, θέτοντας στα ίδια, μικρούς και εφικτούς στόχους με σκοπό το παιδί να κατακτά σταδιακά τη γνώση μέσα από μία σωστή και θετική παιδαγωγική διαδικασία η οποία έχει ως απώτερο στόχο το κτίσιμο της αυτοπεποίθησης του παιδιού. Στο πρακτικό κομμάτι, στο μαθησιακό-γνωστικό, είτε αυτό είναι γλωσσικό, συντακτικό, φωνολογικό, αναγνωστικό είτε αριθμητικό, εφαρμόζεται ένας συγκερασμός διάφορων τεχνικών, διδακτικών μεθόδων και δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην ανάπτυξη της γλωσσολογικής και αριθμητικής ικανότητας, στην αντίληψη και στη συνειδητοποίηση της λειτουργίας της γλώσσας ως σύστημα. Συνεπώς, γίνεται μία καθολική και διεπιστημονική προσέγγιση για την κάλλιστη και μέγιστη δυνατή αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών.

« Βοηθούμε τα παιδιά καλύτερα όταν έχουμε γνώση και επίγνωση των ιδιαιτεροτήτων τους ακόμα και αν απέχουν από τις επιδιώξεις μας ».

ΦΟΡΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΦΟΡΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ