Στόχος μας είναι η συνολική προσέγγιση του ασθενούς. Η θεραπευτική παρέμβασή μας περιλαμβάνει άμεση ανακούφιση, ψυχολογική ενίσχυση και τη γενική ανάπτυξη των δυνατοτήτων του ασθενούς με στόχο την διαρκή βελτίωσή του. Είμαστε συμβεβλημένοι πάροχοι του ΕΟΠΥΥ.

210 5312463

info@anaptixirc.gr
Αγ. Μαρίνας 3, Αιγάλεω

210 53 12 463

Αγ. Μαρίνας 3, Αιγάλεω

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΚΡΟΑΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΚΡΟΑΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ

Τι είναι η Θεραπευτική Ακρόαση;

Η θεραπευτική Ακρόαση είναι μία μέθοδος παρέμβασης που βασίζεται στις ιδέες του Tomatis, Berard και Steinbach και χρησιμοποιεί μουσική η οποία είναι ηλεκτρονικά διαμορφωμένη σε ήχους χαμηλότερης ή ψηλότερης συχνότητας και προκαλεί μια ειδική ανταπόκριση σε συγκεκριμένους τομείς χωρίς να αλλάζει την ακοή. Στη μέθοδο αυτή χρησιμοποιούνται ακουστικά διπλής εισόδου και ένα clip player με θεραπευτικά μουσικά πατέντα.

Σε ποιους απευθύνεται;

Απευθύνεται σε παιδιά και ενήλικες με:
 • Διαταραχές αισθητηριακής ολοκλήρωσης και ρύθμισης
 • Διάχυτες αναπτυξιακές δυσκολίες
 • Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες
 • Δ.Ε.Π.Υ
 • Σύνδρομα
 • Διαταραχή κινητικού συντονισμού
 • Ακουστικά ή κοχλιακά εμφυτεύματα

Αντενδείξεις:

 • Σχιζοφρένεια
 • Επιληπτικές κρίσεις που αποδεδειγμένα προκαλούνται από ήχο.

 

Τομείς παρέμβασης:

 • Υπερ – ερεθιστικότητα σε ήχους χαμηλών και υψηλών συχνοτήτων
 • Διακοπές λειτουργιών ομοιόστασης (κύκλοι ύπνου/αφύπνισης, ούρησης/αφόδευσης, όρεξης, αναπνοής)
 • Δυσκολία κατανόησης χωρικών εννοιών, κυρίως του σώματος στο χώρο
 • Δυσκολία με κοινωνική επαφή, λόγο και συναισθηματικό τόνο
 • Δυσκολία διατήρησης προσοχής σε ανώτερα επίπεδα
 • Προβλήματα με ισορροπία
 • Διαταραχές με χρονισμό και διαδοχή
 • Δυσκολία με αμφίπλευρες κινητικές δραστηριότητες

 

Ποια είναι τα οφέλη της συγκεκριμένης μεθόδου;

Σύμφωνα με έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε παιδιά που εφάρμοσαν το ακουστικό πρόγραμμα, σε συνδυασμό με πρόγραμμα Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης, ωφελήθηκαν στους παρακάτω τομείς:

 • Μείωση ακουστικής αμυντικότητας
 • Αύξηση όρεξης και δοκιμή νέων φαγητών
 • Μεγαλύτερη ανοχή σε απτικά ερεθίσματα
 • Αύξηση βλεμματικής επαφής
 • Ρύθμιση ύπνου
 • Μεγαλύτερη ευκολία σε μεταβάσεις
 • Αύξηση του βάθους της αναπνοής και της ικανότητας διαβάθμισης αναπνευστικών προτύπων
 • Καλύτερη ανταπόκριση στην ακολουθία οδηγιών
 • Μεγαλύτερη αλληλεπίδραση με συνομιλήκους
 • Ενίσχυση στον συναισθηματικό χρωματισμό της φωνής
 • Βελτίωση στο επίπεδο εγρήγορσης και δράσης
 • Μείωση βαρυτικής ανασφάλειας και φόβου σε ασταθείς κινούμενες επιφάνειες
 • Βελτίωση του ρυθμού και της διαδοχής σε κινητικές αλληλουχίες κινήσεων
 • Μεγαλύτερος έλεγχος στο συντονισμό κινήσεων

 

Ποια είναι η διάρκεια του προγράμματος;

Το πρόγραμμα είναι εξατομικευμένο ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε παιδιού και η διάρκεια του καθορίζεται από τον θεραπευτή που εφαρμόζει αυτή την μέθοδο και ελέγχει την πορεία εξέλιξης του εκάστοτε παιδιού.

Συνήθως οι ειδικοί που εφαρμόζουν αυτή τη μέθοδο είναι οι εργοθεραπευτές, οι λογοθεραπευτές και οι φυσικοθεραπευτές.

ΦΟΡΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΦΟΡΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ